U Nar.nov., br. 75 od dana 17.kolovoza 2016. donesena je Odluka za Jedinstveni okvirni kontni plan. Plan bi trebao stupiti na snagu 1. siječnja 2017. Računovodstvo poduzetnika i sama obveza poduzetnika da poslovne knjige vode po načelu sustava dvojnog knjigovodstva propisana je Zakonom o računovodstvu. Zakonom o računovodstvu propisana je i primjena Jedinstvenog…